Redakcja

Komitet Redakcyjny

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM w Olsztynie) – redaktor naczelny
Ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski (UKSW w Warszawie)
Ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO)
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK w Toruniu)
Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL JPII w Lublinie)
Ks. dr hab. Rajmund Porada (UO)
Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (UKSW w Warszawie)
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW w Warszawie)
Prof. dr hab. Sławiński Henryk (UPJPII  w Krakowie)
Ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie) – sekretarz redakcji
 

Redaktorzy tematyczni:

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) – teologia moralna
Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa) – nauki biblijne
O. prof. dr hab. Jacek Salij (UKSW Warszawa) – teologia dogmatyczna
Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (UPJPII Kraków) – teologia fundamentalna
Prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO Opole) – teologia pastoralna
Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (AI Kraków) – patrologia, historia Kościoła

Redaktorzy językowi:

Raymund Brennan – Londyn / Wielka Brytania (j. angielski)

Alois Hüging – Biesdorf / Niemcy (j. niemiecki)