Informacje dla autorów

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Zanim Państwo prześlą swój artykuł, recenzję lub sprawozdanie do publikacji w czasopiśmie „Studiów Nauk Teologicznych”, prosimy o zapoznanie się z wymogami obowiązującymi autorów tekstów.

ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE AUTORÓW

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARTYKUŁU ORAZ SPOSÓB JEGO REDAGOWANIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE RECENZJI NAUKOWEJ LUB SPRAWOZDANIA ORAZ SPOSÓB ICH REDAGOWANIA

ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW

ZASADY REDAGOWANIA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

ZASADY REDAGOWANIA ABSTRAKTU I SŁÓW KLUCZOWYCH

ZASADY REDAGOWANIA NOTY BIOGRAFICZNEJ

Jeżeli tekst artykułu, recenzji bądź sprawozdania został zredagowany zgodnie z zasadami przyjętymi w redakcji czasopisma „Studia Nauk Teologicznych”, prosimy zarejestrować się/zalogować się na adres: https://czasopisma.kul.pl/snt/about/submissions, a następnie postępować zgodnie
z instrukcją zawartą na stronie.  

Autorzy mogą śledzić proces kwalifikacji tekstu na swoim koncie Autora na Platformie Czasopism CzasKUL (link jak wyżej).

 

Po przesłaniu artykułu do redakcji (nie dotyczy sprawozdań i recenzji) należy wydrukować, wypełnić i podpisać Oświadczenie AUTORA, a następnie przesłać je na

 

ADRES REDAKCJI: 

Redakcja „Studiów Nauk Teologicznych

ul. Kard. St. Hozjusza 15

11-041 Olsztyn

 

lub przesłać jego skan na jeden z podanych poniżej adresów mailowych:

Sekretarz redakcji: ks. dr Wojciech Kućko

w.kucko@uksw.edu.pl 

Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Marian Machinek

marian.machinek@gmail.com