Kontakt i dystrybucja

WYDAWCA

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

(współwydawca: Wydział Teologii KUL)

ul. Kard. S. Hozjusza 15

11-041 Olsztyn

 

ks. prof. dr hab. Marian Machinek

tel. 609 777 846

marian.machinek@gmail.com