Contact and Distribution

Contact

studia.nt@pan.pl

Address:
Redakcja Studiów Nauk Teologicznych PAN
P. prof. dr hab. Marian Machinek
ul. Kard. S. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn

Distribution

Wydawnictwo KUL
ul. Zbożowa 61
20-827 Lublin

tel. 81 740 93 40 fax 81 740 93 50

http://wydawnictwo.kul.lublin.pl/sklep/