Editorial Staff

Editorial Committee

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM w Olsztynie) – Chief
Ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski (UKSW w Warszawie)
Ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO)
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK w Toruniu)
Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL JPII w Lublinie)
Ks. dr hab. Rajmund Porada (UO)
Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (UKSW w Warszawie)
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW w Warszawie)
Prof. dr hab. Sławiński Henryk (UPJPII  w Krakowie)
Ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie) – Secretary
 

Subject Editors:

Prof. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznan) – Moral Theology
Prof. Waldemar Chrostowski (UKSW Warsaw) – Biblical Sciences
Prof. Jacek Salij (UKSW Warsaw) – Dogmatic Theology
Prof. Łukasz Kamykowski (UPJPII Krakow) – Fundamental Theology
Prof. Krystian Wojaczek (UO Opole) – Practical Theology
Prof. Henryk Pietras (AI Krakow) – Patrology, Church History

Language Editors:

Raymund Brennan – London/Great Britain (English)
Alois Hüging – Biesdorf/Germany (German)