Redazione

Comitato di Redazione

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM w Olsztynie) – presidente
Ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski (UKSW w Warszawie)
Ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO)
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK w Toruniu)
Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL JPII w Lublinie)
Ks. dr hab. Rajmund Porada (UO)
Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (UKSW w Warszawie)
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW w Warszawie)
Prof. dr hab. Sławiński Henryk (UPJPII  w Krakowie)
Ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie) – segretaria

Redattori tematici:

Prof. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) – teologia moralna (teologia morale)
Prof. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa) – nauki biblijne (scienze biblistiche)
Prof. Jacek Salij (UKSW Warszawa) – teologia dogmatyczna (teologia dogmatica)
Prof. Łukasz Kamykowski (UPJPII) – teologia fundamentalna (teologia fondamentale)
Prof. Krystian Wojaczek (UO Opole) – teologia pastoralna (teologia pastorale)
Prof. Henryk Pietras (AI Kraków) – patrologia, historia Kościoła (patrologia, storia Della) Chiesa)

Redattori linguistici:

Alois Hüging – Biesdorf/Germania (tedesco)
Raymund Brennan – Londra/Inghilterra (inglese)