Redaktion

Redaktionskomitee

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM w Olsztynie) – redaktor naczelny
Ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski (UKSW w Warszawie)
Ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO)
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK w Toruniu)
Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL JPII w Lublinie)
Ks. dr hab. Rajmund Porada (UO)
Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (UKSW w Warszawie)
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW w Warszawie)
Prof. dr hab. Sławiński Henryk (UPJPII  w Krakowie)
Ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie) – sekretarz redakcji
 

Thematische Redaktoren:

Prof. Dr Hab. Paweł Bortkiewicz (UAM Posen) – Moraltheologie
Prof. Dr Hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warschau) – biblische Wissenschaften
Prof. Dr Hab. Jacek Salij (UKSW Warschau) – dogmatische Theologie
Prof. Dr Hab. Łukasz Kamykowski (UPJPII Krakau) – Fundamentaltheologie
Prof. Dr Hab. Krystian Wojaczek (UO Oppeln) – Pastoraltheologie
Prof. Dr Hab. Henryk Pietras (AI Krakau) – Patrologie, Kirchengeschichte

Fremdsprachige Redaktoren:

Raymund Brennan – London/Großbritannien (Englisch)
Alois Hüging – Biesdorf/Deutschland (Deutsch)