Redakcja

Komitet Redakcyjny

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO Opole)
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM Olsztyn) – przewodniczący
Ks. dr hab. Artur Malina , prof. UŚ (UŚ Katowice)
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad , prof. KUL (KUL Lublin)
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW Warszawa)
Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW Warszawa)
Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW (UKSW Warszawa) – sekretarz

Redaktorzy tematyczni:

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) – teologia moralna
Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa) – nauki biblijne
O. prof. dr hab. Jacek Salij (UKSW Warszawa) – teologia dogmatyczna
Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (UPJPII Kraków) – teologia fundamentalna
Prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO Opole) – teologia pastoralna
Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (AI Kraków) – patrologia, historia Kościoła

Redaktorzy językowi:

Raymund Brennan – Londyn / Wielka Brytania (j.
Angielski ) Alois Hüging – Biesdorf / Niemcy (j. Niemiecki)