Redakcja

Komitet Redakcyjny

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO Opole)
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM Olsztyn) – przewodniczący
Ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ (UŚ Katowice)
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL (KUL Lublin)
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW Warszawa)
Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW Warszawa)
Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW (UKSW Warszawa) – sekretarz

Redaktorzy tematyczni:

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) – teologia moralna
Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa) – nauki biblijne
O. prof. dr hab. Jacek Salij (UKSW Warszawa) – teologia dogmatyczna
Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (UPJPII Kraków) – teologia fundamentalna
Prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO Opole) – teologia pastoralna
Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (AI Kraków) – patrologia, historia Kościoła

Redaktorzy językowi:

Raymund Brennan – Londyn / Wielka Brytania (j. angielski )

Alois Hüging – Biesdorf / Niemcy (j. niemiecki)