Zaproszenie

„Studia Nauk Teologicznych PAN” jest czasopismem naukowym Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Temat wiodący numeru 13 (2018) brzmi: 500-lecie Reformacji

W każdym numerze publikujemy także teksty teologiczne oraz z zakresu dyscyplin pokrewnych, dotyczące innej tematyki.

Termin nadsyłania tekstów - 15 kwietnia 2018

Autorów prosimy o zapoznanie się z treścią zakładki „Dla autorów”

Studia Nauk Teologicznych © 2014
Font generated by flaticon.com under CC BY. The authors are: Freepik
Frontier Theme