Zaproszenie

„Studia Nauk Teologicznych PAN” jest czasopismem naukowym Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Temat wiodący numeru 12 (2017) brzmi: Theologia Benedicta

W każdym numerze publikujemy także teksty teologiczne oraz z zakresu dyscyplin pokrewnych, dotyczące innej tematyki.

Termin nadsyłania tekstów – 30 kwietnia 2017

Autorów prosimy o zapoznanie się z treścią zakładki „Dla autorów”

Studia Nauk Teologicznych © 2014
Font generated by flaticon.com under CC BY. The authors are: Freepik
Frontier Theme