O czasopiśmie

„Studia Nauk Teologicznych PAN” (ISSN: 1896-3226) to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo ukazuje się od 2005 roku. Chociaż jest to czasopismo polskiego środowiska teologicznego i większość tekstów jest publikowana w języku polskim, publikujemy także teksty w językach kongresowych. W czasopiśmie są publikowane artykuły o tematyce teologicznej, religiologicznej oraz dyscyplin pokrewnych.

Przyjmujemy wyłącznie teksty, które dotychczas nie były publikowane
w wersji papierowej bądź w Internecie.

Każdy numer ma swój temat wiodący, którego dotyczy większość z publikowanych tekstów (dział TEMAT WIODĄCY). Inne teksty umieszczone są w dziale VARIA. Każdy numer ma również dział RECENZJE I OMÓWIENIA, w którym zamieszczane są recenzje nowych publikacji oraz sprawozdania.

Studia Nauk Teologicznych © 2014
Font generated by flaticon.com under CC BY. The authors are: Freepik
Frontier Theme