O czasopiśmie

„Studia Nauk Teologicznych PAN” (ISSN: 1896-3226) to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo ukazuje się od 2006 roku.

Czasopismo „Studia Nauk Teologicznych PAN” jest indeksowane w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus oraz w Czytelni Czasopism PAN (http://journals.pan.pl/dlibra/journal/119336)

W parametryzacji czasopism MNiSW w 2015 r. czasopisma uzyskało 12 punktów

Chociaż jest to czasopismo polskiego środowiska teologicznego i większość tekstów jest publikowana w języku polskim, publikujemy także teksty w językach kongresowych. W czasopiśmie są publikowane artykuły o tematyce teologicznej, religiologicznej oraz dyscyplin pokrewnych.

Przyjmujemy wyłącznie teksty, które dotychczas nie były publikowane
w wersji papierowej bądź w Internecie. Publikacja nie jest związana z kosztami ze strony autorów. Opublikowane artykuły są dostępne w Czytelni Czasopism PAN
http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/journal/110263

Każdy numer ma swój temat wiodący, którego dotyczy większość z publikowanych tekstów (dział TEMAT WIODĄCY). Inne teksty umieszczone są w dziale VARIA. Każdy numer ma również dział RECENZJE I OMÓWIENIA, w którym zamieszczane są recenzje nowych publikacji oraz sprawozdania.

Studia Nauk Teologicznych © 2014
Font generated by flaticon.com under CC BY. The authors are: Freepik
Frontier Theme