Lista recenzentów

11 (2016)

Dr Anna Abram
Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
Ks. dr hab. Andrzej Anderwald
Ks. dr Stanisław Bazyliński
Ks. dr hab. Jacek Bramorski
Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Ks. dr hab. Konrad Glombik
Prof. dr Massimo Grilli
Ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
Ks. prof. dr hab. Wolfgang Klausnitzer
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
Ks. Prof. dr Edmund Kowalski
Ks. dr hab. Zbigniew Kubacki, prof. PWTW
Ks. dr hab. em. Bernard Kołodziej, prof. UAM
Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor
Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek
Dr Sean Ryan
Ks. prof. dr hab. Jan Słomka
O. dr Wojciech M. Stabryła
Ks. prof., dr hab. Jan Szpet
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Ks. dr hab. Stefan Szymik
Ks. dr hab. Andrzej Uciecha
Ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński
Ks. prof. dr hab. Norbert Widok

10 (2015)

Ks. dr hab. Tadeusz Dzidek, prof. UPJPII
Ks. dr hab. Sławomir Zieliński
Ks. dr hab. Ryszard Hajduk, prof. UWM
Ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
Prof. dr Stefan Iloaie
Prof. dr Cristian Sonea
Ks. dr hab. Wojciech Szukalski, prof. UAM
Prof. dr. Jürgen Werbick
Ks. dr hab. Jacek Kempa
Prof. dr hab. Michael Gabel
Dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG
O. prof. dr hab. Ryszard Sikora
Ks. dr hab. Dariusz Kotecki
Prof. dr Roman Siebenrock
Ks. dr hab. Stefan Szymik
Prof. dr hab. Michał Wojciechowski
Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
Ks. dr hab. Paweł Kiejkowski
Ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO
Ks. Prof. dr hab. Jan Perszon
Ks. dr hab. Józef Urban, prof. UO
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak
Ks. prof. dr hab. Jan Górski
O. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz
Ks. dr hab. Jacenty Mastej
Ks. prof. dr hab. Artur Malina
Ks. prof. dr hab. Andrzej Piotr Perzyński

9 (2014)

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
Prof. dr Józef Bunar
Prof. dr Stefan Iloaie
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
Bp. dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Prof. dr. Alberto Mingo Kaminouchi
Ks. dr hab. Krystian Kałuża
Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
O. dr hab. Jacek Kiciński, prof. PWT
Dr hab. Marek Kita
Ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL
Ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
Ks. dr hab. Jacenty Mastej
Prof. dr Gerhard Marschütz
Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Prof. dr. Joachim Piepke
O. prof. dr Dariusz Piwowarczyk
O. prof. dr hab. Roland Preis
Ks. prof. dr hab. Marek Pyc
Ks. dr hab. Marek Skierkowski, prof. UKSW
Ks. dr hab. Stefan Szymik, prof. KUL
Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat
Ks. dr hab. Waldemar Wesoły, prof. UWM
Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

8 (2013)

Ks. dr hab. Roman Bogacz
Prof. dr hab. Clemens Breuer
Ks. dr hab. Jacek Bramorski
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
Ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL
Ks. prof. dr hab. Wacław Gubała
Ks. dr hab. Jan Kochel, prof. UO
Ks. dr hab. Piotr Łabuda
Ks. dr hab. Zdzisław Janiec, prof. KUL
Ks. dr hab. Grzegorz Jaśkiewicz
Ks. dr hab. Bernard Kołodziej, em. prof. UAM
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek
Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Misiurek
Ks. dr hab. Maciej Olczyk
Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna
Ks. prof. dr hab. Joachim Piegsa
Ks. prof. dr Marek Raczkiewicz
Ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński
Ks. dr hab. Waldemar Wesoły, prof. UWM
Ks. dr hab. Norbert Widok, prof. UO
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz

6-7 (2011-2012)

Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
Prof. dr hab. Krystian Wojaczek
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
Ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO
Ks. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL

Studia Nauk Teologicznych © 2014
Font generated by flaticon.com under CC BY. The authors are: Freepik
Frontier Theme