Redazione

Comitato di Redazione

Prof. Tadeusz Dola (UO Opole)
Prof. Marian Machinek (UWM Olsztyn) – przewodniczący – presidente
Dr hab. Artur Malina(UŚ Katowice)
Prof. Sławomir Nowosad (KUL Lublin)
Prof. Eugeniusz Sakowicz (UKSW Warszawa)
Prof. Henryk Seweryniak (UKSW Warszawa)
Dr Małgorzata Laskowska (UKSW Warszawa) – sekretarz – segretaria

Redattori tematici:

Prof. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) – teologia moralna (teologia morale)
Prof. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa) – nauki biblijne (scienze biblistiche)
Prof. Jacek Salij (UKSW Warszawa) – teologia dogmatyczna (teologia dogmatica)
Prof. Łukasz Kamykowski (UPJPII) – teologia fundamentalna (teologia fondamentale)
Prof. Krystian Wojaczek (UO Opole) – teologia pastoralna (teologia pastorale)
Prof. Henryk Pietras (AI Kraków) – patrologia, historia Kościoła (patrologia, storia Della) Chiesa)

Redattori linguistici:

Alois Hüging – Biesdorf/Germania (tedesco)
Raymund Brennan – Londra/Inghilterra (inglese)