Consiglio scientifico

Il consiglio scientifico

Prof. Clemens Breuer (Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten/Austria)
Prof. Bogdan Częsz (UAM Poznań)
Prof. UKSW Stanisław Dziekoński (UKSW Warszawa)
Prof. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław)
Prof. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin)
Prof. Stefan Iloaie (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca/Romania)
Prof. Gerhard Kruip (Johannes Gutenberg Universität, Mainz/Germania)
Bp prof. ChAT Marcin Hintz (ChAT Warszawa)
Prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Università Gregoriana, Roma/Italia)
Prof. Józef Kulisz (Bobolanum Warszawa)
Prof. Piotr Morciniec (UO Opole)
Prof. Andrzej Napiórkowski (UJPII)
Prof. Jan Perszon (UMK Toruń)
Prof. Jan Słomka (UŚ Katowice)
Prof. Marek Raczkiewicz (Universidad Pontificia Comillas de Madrid/Spagna)
Prof. Józef Smyksy (Universidad Catolica Boliviana, Cochabamba/Bolivia).

Studia Nauk Teologicznych © 2014
Font generated by flaticon.com under CC BY. The authors are: Freepik
Frontier Theme